.

Publikacje

 

1. Monografia Zięba H.R., Pitoń B.”Sport przeciw uzależnieniom”/diagnoza skali problemu uzależnień na terenie powiatu tatrzańskiego/ projekt-Urząd Marszałkowski Kraków,Zakopane,2000

2. Zięba H.R. Opracowanie .Informator Alkoholizm,  Narkomania- Gdzie znaleźć pomoc? 2001 w ramach realizacji projektu wyd.KBdsNarkomanii, Kraków

3. Zięba H.R. Red naczelny czasopisma  „WF-Jak”? 14 numerów PTNKF Oddział Podhal. 1998-2002

4. Monografia- „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych” red.  Mucha D., Zięba H. R., 2007,wyd. PPWSZ, N. Targ.

5. Artykuł Zięba  H.R., „Człowiek a uzależnienia” w monografii „Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych”, , PPWSZ, N. Targ. 2007;

6. Monografia- „Przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób cywilizacyjnych”, red. Mucha D.,Zięba H.R, wyd. PPWSZ w N. Targu, 2009.

7. Artykuł, Zięba H. R. - Uzależnienie od Internetu przyczyną wielu zaburzeń, [W;] „Przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób cywilizacyjnych”, Mucha D., Zięba  H.R., wyd. PPWSZ w N. Targu, 2009.

8. Zięba H. R., Rozprawa doktorska „Młodzież uprawiająca wyczynowo sport wobec  zagrożenia uzależnieniem  od substancji  psychoaktywnych, AWF,Wrocław, 2010;

9. Mikulakova W., Homzova P., Zięba H.R., Artykuł w języku angielskim-  Fatigue and its Impast on Life Quality of Multiple Sclerosis Patients”- Zbornik prispevkov -„Zdravie, chudoba a socjalne vylucenie z aspektu pomahajucich profesii” -  2010.Presov, Slovensko;

10. Monografia, Zięba H. R.,Stefan Ball, „Stop dopalaczom- Pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy”, wyd. MEDYK, Warszawa, 2011;

11. Artykuł Zięba H.R., Krzystyniak K. „Pozory legalności i narkotykowy charakter dopalaczy”, miesięcznik „Gabinet prywatny” 01-02-2011(206) str. 13-16 /Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów edu.

12. Monografia -„Zdrowie i jego uwarunkowania”, red. Mucha D., R., wyd. PPWSZ w N. Targu  2011.Artykuł – Zięba H. R., „Dopalacze zagrożeniem dla zdrowia młodzieży”, w monografii - „Zdrowie i jego uwarunkowania”, red. Mucha D., Zięba H.R.,wyd. PPWSZ N. Targ, 2011.

14. Artykuł  w języku angielskim – Zięba H. R., "Medical Taping as a way to activate the natural process of healing a painful spine”, czasop.Molisa 9, Presov, Słowacja, 2012,4 pkt.edu

15. Artykuł- w języku słowackim, Hudakova Z.,,  Zięba H.R., „Reminiscenčná liečba ako súčast psychosociálnej rehabilitácie u seniorov“,wyd. Katolicka Univerzita, Rużomberok, Słowacja, 2012.

16. Artykuł   w j. angielskim- Mikulakova W. Hozova P, Zięba H.R., „ Fatique and Its Impact on Life Quality of Multiple Sclerosis patients“, Zbornik prispievkov- 23 okt.2010, Presov, Slovensko;

17. Artykuł  w j. angielskim – Zięba H.R., „Neuromobilization and Taping as a non-invasive method of treating carpal tunnel syndrome, wyd, czasopismo MOLISA, Presow, Slovensko, 2012

18.  Artykuł – Zięba H.R., "Medical Taping as a way to activate the natural process of healing a painful spine”, czasop. Molisa 9, Presov, Słowacja,2012, 4pkt.edu;

19. Artykuł: Hudakova Z., Zięba H.R, ”Epicka problematyka odberu  organom z pohladu rodiny”, - [W:]  zbornik -Katolicka Univerzita v Rużomberok Fakulta Zdrovotnictva. 8-9 11  2012.

20. Artykuł  Hudakova Z. Zięba H.R.,w j. angielskim, „ Physikal  activity  in prevencion and Treatment of vertebral algic syndrome”, wyd. Zdrowie Publiczne 2,4, 2012.

21. Artykuł: Zięba H.R., Fus D., Fus E.,  Analiza porównawcza zakresów ruchu w stawach kończyny górnej u koszykarzy niepełno-sprawnych i pełno-sprawnych [W:] „ Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka”– PPWSZ N. Targ, 2013.

22. Artykuł: Kilar Z., Chrapusta A., Zięba H.R., Wpływ ćwiczeń biernych na poprawę funkcji ręki u chorych oparzonych.[W:] „ Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka”– PPWSZ N.Targ, 2013.

23.Artykuł:Bartoszewicz S.,Zięba  H.R.,Potaczek U, „Mięsień czworoboczny lędźwi -„JOKER” bólu krzyża - wybrane metody terapii” [W:] „ Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka”,PPWSZ  N.Targ, 2013.

24. Artykuł: Zięba H.R., Wczesna inicjacja seksualna młodzieży w aspekcie zagrożeń zdrowotnych i społecznych. [W:] „ Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka”– PPWSZ ,N. Targ, 2013.

25. Monografia   „ Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka” red. Mucha D., Zięba H.,R.,– wyd.  PPWSZ N. Targ, 2013.

26. Artykuł:  Hudáková Z., Zięba H.R.,. „Self - Sufficiency in practice”, [W:]„Blisko człowieka” wyd. BWSU, Żywiec, 2013.

27. Artykuł:  Zięba H.R,  Kożuch B., Kowalski G., Radosz B.,”  Metoda Neurostructural Integration Technique w terapii dolegliwości bólowych”   [W:] „Blisko człowieka”, wyd. BWSU, Żywiec, 2013.

28. Artykuł  Mikulakova W., Zięba H., R., „Metoda Mojżisovej w terapii bezpłodności u kobiet [W:] „Blisko człowieka” ,wyd. BWSU, Żywiec, 2013. Blisko człowieka”,

29.  Artykuł:  Zięba H.R.,  Kożuch B., Kowalski G., Radosz B.,”Zastosowanie  metody NST (Neurostructural Integration Technique) w terapii bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa”   [W:]  czasop.  „Rehabilitacja w Praktyce”,6/2013,  MNISW -2 pkt. Index Copernicus   4.48 pkt.

30. Artykuł: Hudakova Z., Zięba H.,R.„Kwalita żivo-ta ludi s Parkinsonovou Chorobou“ [W:]  Zbornik  NEUROREHAB Rużom-berok, Slovesko-2013.

31. Artykuł  w j. angielskim  Hudáková Z., Zięba H. R., „Compliance rehabilita-tion measures after total endoprotesis of the replacement in the next life”, wyd. Żywiec, 2013

32.  Artykuł w j. angielskim  Zięba H.R., Adamczyk A., "Prosthesis for lower limb amputees" [W:] Zbornik ,Univerzita Presov, Slovensko, 24. 10. 2013. 

33. Artykuł w j.słowackim  HudakovaZ, Srponova M. Zięba H„ Pady rizikovych pacientov a ich prevencia” [W:]Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholika Rużomberok, 5/2013 roc.XII

34. Abstrakt, w języku angielskim  Zięba H.R., Fus D., Jabłońska P”, Psysical  activity of elderly people and selekted civilization diseases „w  monografii „Rekreacny sport a zdrovie”, Zbornik z miedzinarodnej vedeckej konferencie, Koszyce,2014;

35. Artykuł w  j,angielskim  Zięba H.R., et.al. „Therapeutic,xercise in dysphagia” w monografii  Red.  Madarasz S . HudakovaZ, Pop T. Mechanisms  and new  markers of  occurence and course of the celebral circulation disorders and robot- assisted rehabilitation after stroke”, Bratysława,2014

36. Artykuł w  j, angielskim  Zięba H.R., et. al.,” Applicacion NST in the treatment of lumbar pain syndrom” [W:]monografii  red. Madarasz S, Mechanisms  and new  markers of  occurence and course of the celebral circulation disorders and robot- assisted rehabilitation after stroke”,  publ.  wyd w ramach  realizacji Programu UE, ITMS 26220220099, Bratysława,2014

37. Artykuł w j. angielskim  Zięba H.R., et.al.” Application of PNF theraphy as a method of restoration of lost mevement functions” [ W:] monografii ,Mechanisms  and new  markers of  occurence and course of the celebral circulation disorders and robot- assisted rehabilitation after stroke”,  publ.  wyd.w ramach  realizacji Programu UE, ITMS 26220220099,Bratysława,2014;

38. Artykuł  Zięba H.R., Mikulakova W. „Wybrane metody fizjoterapeutyczne w leczeniu dysfunkcji miednicy u kobiet” , czasop. Rehabilitacja w praktyce, 3/2014- 4 pkt  Index Copernicus -2,79,36pkt.

39. Monografia „Wyzwania ekstremalne w sporcie „ ,Krzystyniak K., Mucha D. Zięba H.R., Marszałek, Warszawa, wyd. Medyk, 2014

40. Artykuł  H. R. Zięba, at.al., Choroby cywilizacyjne a prozdrowotna aktywność  fizyczna  mieszkańców Podhala, [W:] Monografii Nr 2, red. Kasperczyk T., Mucha D.,Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, Kraków, 2014;

41. Artykuł w j. angielskim  Zięba H.R., Hudakova Z., Madarasz S Neuromobilization as non invsive methots w therapii lumbago , [ W] monografii  red Madarasz S. „Dysphagia 2014”, Praga,2014;  w ramach programu UE;

42. Artykuł w j. angielskim  Zięba H.R, Hudakova Z., Madarasz S, Therapeutic exercise in dysphagia,[ W] monografii red. Madarasz S. „Dysphagia 2014” Praga,2014 w ramach programu UE;

43. Artykuł w j. angielskim  Zięba H.R.; Friediger T.,Wróbel I., „Holistic therapy patients after laryngectomy,[ W] monografii red Madarasz S. „Dysphagia 2014”, Praga,2014, w ramach programu UE;

44. Artykuł w j. angielskim  Zięba H.R., Hudakova Z., Madarasz S,”Etiological factors of dysphagia”[W] monografii red Madarasz S. „Dysphagia 2014” Praga,2014, w ramach programu UE;

45. Artykuł  w j. angielskim, Zięba H. R., Friediger T, Wróbel I.,The role of physical activity in the prevention of heart  disease:[W:] Zbornik „Rużomberskie Dni Zdrovotnictva” Słowacja, Rużomberok, 2014 

Certyfikaty, dyplomy

 

Więcej…

Publikacje

 

Więcej…

Rekomendacje

 

Więcej…
Na górę